ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Το εργαστήριο Ψυχοφυσιολογίας λειτουργεί (σταδιακά) από το 1990.

Το εργαστήριο Ψυχοφυσιολογίας θεσμοθετήθηκε με πρόταση τόσο του Ιδρυτού και Διευθυντού του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ιντιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), Καθηγητού (εκείνη την περίοδο) της Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Στεφανή Κ., όσο και του Αναπληρωτού Διευθυντού του ΕΠΙΨΥ, Ομοτίμου Καθηγητού Ψυχιατρικής   στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ραμπαβίλα Α.
Στόχοι του εργαστηρίου είναι  η προσέγγιση και κατανόηση ζητημάτων αναφορικά με τις σχέσεις ανάμεσα στα ψυχικά και σωματικά φαινόμενα. Με βάση αυτή την προοπτική εξετάζονται οι σχέσεις των αντιδράσεων του ατόμου από τα διάφορα σωματικά του συστήματα (κεντρικό και αυτόνομο νευρικό σύστημα, καρδιαγγειακό, μυοσκελετικό, δέρμα, κ.λ.π.) με τις ψυχολογικές εκείνες διεργασίες (προσδοκιμότητα, προβληματισμό, πόνο, φόβο κ.λ.π.), που συμπίπτουν, προηγούνται ή έπονται των αντιδράσεων αυτών. Σ’ αυτό το πλαίσιο  χρησιμοποιείται  η ‘αντικειμενική’ φυσιολογική (σωματική) μέτρηση προκειμένου να  κατανοηθούν και ερμηνευθούν οι υποκείμενες σε αυτήν ψυχολογικές διεργασίες. Η ερμηνεία γίνεται δυνατή με την απαρτίωση δεδομένων, που γενικά εντάσσονται μέσα στα πλαίσια ενός βιοκοινωνικού συνεχούς. Στο συνεχές αυτό, η αντικειμενική μέτρηση των βιολογικών δεδομένων ζευγαρώνει εξελικτικά με την εξατομικευμένη υποκειμενική εμπειρία.
Επι του παρόντος λαμβάνουν χώρα τόσο ‘κεντρικές’ όσο και ‘περιφερικές’ μετρήσεις.

Κεντρικές μετρήσεις
• Ηλεκτροφυσιολογική   δραστηριότητα  Κεντρικού  Νευρικού  Συστήματος (Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, εγκεφαλικά  προκλητά  δυναμικά).

Περιφερικές μετρήσεις 
• Αυτονομική δραστηριότητα α) ηλεκτροδερματικές μεταβολές  π.χ. ηλεκτροδερματική  αντίσταση ,  ηλεκτροδερματική  αγωγιμότητα, β) καρδιαγγειακές   μεταβολές  π.χ. καρδιακός  ρυθμός, πληθυσμογράφημα γ) ηλεκτρομυογραφιμές μεταβολές δ) κορημετρικές μεταβολές.

Υπεύθυνος: Παπαγεωργίου Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ/ντής Α΄Ψυχιατρικής Κλινικής

Βασική έρευνα

Η βασική έρευνα περιλαμβάνει:

Α) Την εξέλιξη και εφαρμογή ψυχοφυσιολογικών συνθηκών επαγωγής και καταγραφής (i)προσοχής και λειτουργικής μνήμης (αυτοματοποίηση δοκιμασίας Wechsler), (ii)εκτελεστικών λειτουργιών του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Δοκιμασία Hayling), (iii) αποκρίσεων που απορρέουν από περι-‘ουδωτικά’  ερεθίσματα σχετιζόμενα με φυσικές καταστροφές (iv) ψυχολογικών διεργασιών που υπόκεινται  ψυχοφυσικών νομοτελειών (v)  αυτομάτου ελέγχου  κινητικών επιδόσεων  άκρας χειρός (vi) αποκρίσεων που απορρέουν από τις δοκιμασίες pre-puls inhibition και latent inhibition

Β) Την προτυποποίηση  της ηλεκτροφυσιολογικής απόκρισης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος σε συνθήκες (i) αποτίμησης χρονικών βιωμάτων η/και επαγωγής ‘λαθών’ (ii) έκθεσης σε ελεγχόμενες εκφάνσεις της λογικής (iii)  αντίληψης και παραγωγής προσωδίας σε συνθήκες λειτουργικής μνήμης (working memory).

Κλινική  έρευνα

Η κλινική έρευνα περιλαμβάνει

Α) Την  εξέλιξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων ψυχοφυσιολογικών– νευροψυχολογικών μεθόδων προσέγγισης και αποτίμησης (i) μαθησιακών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους’ (ii) ψυχικών διαταραχών σε πάσχοντες από κνίδωση (iii) ‘γνωσιακών’ ελλειμμάτων  σε ιδεοψυχαναγκαστικούς ασθενείς (iv) ‘γνωσιακών’ ελλειμμάτων  σε  σχιζοφρενείς (v) ενδοδεκτικών επιδόσεων σε  καρδιαγγειακούς ασθενείς.

Β) Την κλινική και ψυχομετρική προσέγγιση και αποτίμηση ψυχικών διαταραχών (i) σε πάσχοντες από μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία (ii)σε μεταμοσχευθέντες ηπατοπαθείς  (iii)  σε καρκινοπαθείς- υστερεκτομηθείσες γυναίκες (iv) σε πάσχοντες από περιοδοντική συμπτωματολογία (v)  σε πάσχοντες από  σακχαρώδη διαβήτη τύπου ii (v) σε παχυσάρκους.

Μεικτή έρευνα

Η μεικτή  έρευνα περιλαμβάνει:
Την εξέλιξη ολοκληρωμένων ψυχοφυσιολογικών / νευροψυχολογικών μεθόδων μελέτης εγκεφαλικών λειτουργιών και εφαρμογή τους στον έλεγχο της επίδρασης της ακτινοβολίας του κινητού τηλεφώνου στον εγκέφαλο.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Εργαστήρια:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: (i) Εργαστήριο Ασυρμάτου και Επικοινωνίας Μεγάλων Αποστάσεων (Διευθυντής Καθ. Χ. Καψάλης) (ii) Εργαστήριο   Βιοιατρικής Τεχνολογίας (Καθ. Κ. Νικήτα) (iii) Εργαστήριο Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών (Καθ. Ν. Ουζούνογλου) (iv) Εργαστήριο πολυμέσων ( Διευθυντής Αναπλ. Καθηγητής Παπαοδυσσεύςς Κ.).

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Παν. Αθηνών: i)_ Εργαστήριο επεξεργασίας σήματος και εικόνας (Διευθυντής Καθ. Θεοδωρίδης Σ.), ii) Εργαστήριο προσβασιμότητας και τεχνολογιών φωνής (Αναπλ. Καθ. Κουρουπέτρογλου Γ.).


Κλινικές:

(i) 1η Ψυχιατρική Κλινική Παν Αθηνών  (Διευθυντής Καθηγητής Παπαγεωργίου Χ.) (ii)Αλλεργιολογική μονάδα της 2ης Δερματολογικής Κλινικής Παν. Αθηνών του Αττικού Νοσοκομείου (Αναπλ. Καθ. Καλογερομήτρος Δ.) (iii)1η Παθολογική Κλινική Παν Αθηνών Λαϊκό Νοσοκομείο: ( Αναπλ. Καθ. Ρόμπος Ι. ) (iv)  2η  Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Παν Αθηνών (Αντωνίου Ε.) (v)1η  Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών. Νοσοκομείο Αλεξάνδρα. (vi)Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξάνρα (Ιατρείο Υπέρτασης, Διευθυντής  Καθ. Ζακόπουλος Ν. ) (vii) 2η  Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική (Διευθυντής Καθ. Οικονομόπουλος) (viii)4η Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική (ix)  TUFTS UNIVERSITY (USA), Department of Pharmacology and Experimental therapeutics (Διευθυντής Professor Theoharides T.)

Επιστημονικοί συνεργάτες του Εργαστηρίου

Αναγνωστόπουλος Δ.  Επικ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Αντωνίου Ε. Επικ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Αραμπατζής Δ., Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ
Βασιλοπούλου Β. Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΕΚΠΑ
Βεντούρας Ε. Καθηγητής  ΤΕΙ Αθήνας
Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης Ε. Επικ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Γιαννακάκης Γ. Διδάκτωρ ΕΜΠ
Δημητριάδης Δ. Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ
Εξαρχος Μ., Διδάκτωρ ΕΜΠ
Θεοδωρίδης Σ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Νικήτα Κ. Καθηγήτρια ΕΜΠ
Ουζούνογλου Ν. Καθηγητής ΕΜΠ 
Καλογερομήτρος Δ.Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Καρακατσάνης Ν. Ψυχίατρος
Καρανάσιου Ε. Διδάκτωρ ΕΜΠ
Καψάλη Φ. Ψυχίατρος
Καψάλης X. Καθηγητής ΕΜΠ
Κιτσώνας Ε. Διδάκτωρ ΕΜΠ
Κοντοάγγελος Κ. Ψυχίατρος 
Κορομπόκη Ε Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΚΠΑ
Κουρουπέτρογλου Γ. Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Κυπριανού Μ. Στατιστικός Αναλυτής.
Μαγγανιώτη Α. Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΜΠ
Μπεράτης Ι. Ψυχολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Yποψήφιος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ
Νάνου Ε.  Διδάκτωρ ΕΜΠ
Παναγόπουλος Μ. Διδάκτωρ ΕΜΠ
Παπαδημητρίου Γ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Παπαοδυσσεύςς Κ. Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ
Ρόμπος Ι. Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Φουρμούζης Ι. Επικ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Σάββα Α. Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΚΠΑ
Σωτηροπούλου Μυρτιά. Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΚΠΑ
Τσιαφάκης Β. Διδάκτωρ ΕΜΠ
Τσιανάκα Ε. Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΜΠ
Theoharides T. Professor TUFTS UNIVERSITY (USA)
Χουντάλα Χ.  Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΜΠ
Χριστοπούλου Μ. Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΜΠ

ENΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  (κατά την τελευταία 5ετία περισσότερα στοιχεία στις «δημοσιεύσεις»)

• The Envirommentalist, 25: 173-179, 2005

• Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 29: 593-601, 2005.

• Neuroreport 16:1829-1832, 2005.

• Neuroscience Letters. 397, 1-2: 99-103, 2006.

• Journal of Clinical Psychopharmacology, 27, 4:  404-406, 2007.

• Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry, 31, 1: 234-241, 2007.

• Neuroscience Letters, 441: 188-192, 2008.

• Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry, 32: 733-738, 2008.

• Behavioral and Brain Functions, 5:51, 2009.

• Enviromentalist, 29:205-209, 2009.

• Behavioral and Brain Functions, 5:26, 2009.

• Behavioral and Brain Functions, 6(1):14, 2010.

• Laterality, 15: 597-609, 2010.

• Health, 2: 400-406, 2010.

• Personality and Individual Differences, 4:593-599, 2010.

• International Journal of Psychophysiology, 78: 158-162, 2010.

• European Journal of Anaesthesiology, 28: 63-68, 2010.

• Personality and Individual Differences, 2010, (αποδεκτό για δημοσίευση).

• Personality and Individual Differences 4: 593-599, 2010

• Personality & Individual Differences, 50: 1267-1272, 2011

• International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 15:296-302, 2011

• Journal of Integrative Neuroscience, 10: 525-536, 2011

• International Journal of Psychiatry Medicine, 42: 181-194, 2011

• European Journal of Anaesthesiology 28: 63-68, 2011

• Journal of Integrative Neuroscience, 2: 189-202, 2011.

• Journal of Psycholinguistic Research, 41: 129-139, 2012

• Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 35:393-403, 2013

• Inernational Journal Psychiatry Clinical Practice, 17 : 48-55,2013

• Current Diabetes Reviews, 9: 450-461, 2013

• Dermatology, 226: 371-379, 2013

• Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry, 40 : 173-179, 2013

• Journal of Integrative Neuroscience, 12: 183-199, 2013

Neuroendocrinology Letters, 35: 101-111, 2014

• Journal of Diabetes Research, ID 354923, 1-10, 2015

International Journal Environmental Research and Public Health, 12: 4.709-4.725, 2015

Journal of Clinical Psychopharmacology, 35: 345-346,2015

Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα 11527 Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 66517, 156 01 Παπάγου Τηλέφωνα: 210-6170803-5 (Γραμματεία) e-mail: secretar@epipsi.gr