Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για το 3ετές Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Συστηματική Συμβουλευτική Οικογένειας και Ζεύγους 2018-2021

Δείτε την Ανακοίνωση έναρξης 3ετούς Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στη Συστηματική Συμβουλευτυική Οικογένειας και Ζεύγους 2018-2021  εδώ

Δείτε την Αίτηση του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στη Συστηματική Συμβουλευτυική Οικογένειας και Ζεύγους  εδώ