Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων για το Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: "Ψυχοεκπαίδευση και Συμπεριφορική Θεραπεία Οικογένειας"

Δείτε την Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων για το Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: "Ψυχοεκπαίδευση και Συμπεριφορική Θεραπεία Οικογένειας" 2018-2019 εδώ

Δείτε την Αίτηση Σεμιναρίου Ψυχοεκπαίδευση και Συμπεριφορική Θεραπεία Οικογένειας εδώ