6 Μαρτίου 2020 - Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού: στοιχεία για τον εκφοβισμό (bullying) μεταξύ των εφήβων-μαθητών στην Ελλάδα

 Δελτίο Τύπου με στοιχεία του ΕΠΙΨΥ για τον εκφοβισμό (bullying) μεταξύ των εφήβων-μαθητών στην Ελλάδα
Σύντομο Τεύχος Αποτελεσμάτων της «Πανελλήνιας έρευνας για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων» (Έρευνα HBSC/WHO 2018)