23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου το ΕΠΙΨΥ δημοσιοποιεί σχετικά ευρήματα της πιο πρόσφατης (2022) Πανελλήνιας έρευνας για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων μαθητών (Έρευνα HBSC/WHO). Η έρευνα διενεργήθηκε την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2022 σε πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό δείγμα 6.250 μαθητών ηλικίας 11, 13 και 15 ετών από 428 σχολεία της χώρας.

Θεματικό Τεύχος: Βιβλίο και ανάγνωση στην εφηβεία