Ημερίδα Γιορτασμού των 30+ ετών της λειτουργίας του Τετραετούς Προγράμματος Εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία Οικογένειας και Ζεύγους

 Ημερίδα Γιορτασμού των 30+ ετών της λειτουργίας του  Τετραετούς Προγράμματος Εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία Οικογένειας και Ζεύγους με τίτλο:

«Συστημική Ψυχοθεραπεία σήμερα, με οικογένειες, ζεύγη, άτομα και ομάδες οικογενειών»

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη εδώ

Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη εδώ

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ