ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑμΚΕ ΙΑΣΩΝ

Η προκύρηξη είναι διαθέσιμη εδώ