ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΜΑΕΕ) ΤΗΣ ΑμΚΕ ΙΑΣΩΝ

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΩΝ, έχοντας υπόψη: 


1. Το άρθρο 10 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/17.5.199 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας»
2. Την υπ’ αριθμ Υ5β/Γ.Π.42935/7-5-2013 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Χορήγηση άδειας ίδρυσης Μονάδας Ψυχικής Υγείας- Ειδικής Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.)» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. Α4β/Γ.Π. 76120/15-12-2015 Υπουργική Απόφαση
3. Την υπ’ αριθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.63265/21-8-2018 απόφαση με θέμα “ Διακοπή της λειτουργίας της Ειδικής Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. που αναπτύσσεται στον Ν. Αττικής από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας «Κωστής Στεφανής» και προσωρινή ανάθεση της ανωτέρω Μονάδας στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Ιατρικής Ακρίβειας «ΙΑΣΩΝ»” (ΑΔΑ: 693Χ465ΦΥΟ-76Ω).
4. Τις υπ’ αριθ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.50052/02-07-2019, Γ3β/Γ.Π.οικ.52892/27-08-2020, Γ3β/Γ.Π. οικ 36459/10-6-2021, Γ3β/Γ.Π. οικ. 49673/31.8.2022 και Γ3β/Γ.Π. οικ. 45015/30.8.2023 Αποφάσεις περί παράτασης ισχύος της προς ανάθεσης της διαχείρισης της Ειδικής Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης από την ΑμΚΕ ΙΑΣΩΝ

5. Tην από 28.4.2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Καλεί ενδιαφερόμενους για πρόσληψη στη θέση ψυχίατρου, με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου στην Ειδική Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης

Απαιτούμενα προσόντα:
1. Ολοκλήρωση ειδικότητας
2. Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική παρέμβαση (κατά προτίμηση στη γνωσιακή συμπεριφορική
ψυχοθεραπεία)

Επιθυμητά Προσόντα:
Εμπειρία σε δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης


Αρμοδιότητες -Καθήκοντα της θέσης εργασίας
Οι αρμοδιότητες αφορούν στη κλινική διαχείριση ασθενών που παρακολουθούν το θεραπευτικό πρόγραμμα της Ειδικής Μονάδας Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης

Οι ενδιαφερόμενοι,-ες, εφόσον τηρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια, καλούνται είτε να προσκομίσουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική γλώσσα), συνοδευόμενο από αντίγραφο του Πτυχίου και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας είτε να τα αποστείλουν μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως τις 11 Οκτωβρίου 2023

Για την παρούσα φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν μόνο τα προαναφερθέντα έγγραφα, ενώ σε δεύτερη φάση, εφόσον περάσουν από συνέντευξη και προχωρήσει η διαδικασία για την πρόσληψη, θα κληθούν να προσκομίσουν τα κάτωθι έγγραφα για την διαδικασία της πρόσληψης.


1. Ταυτότητα ή/και Διαβατήριο
2. Κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (εάν και εφόσον υπάρχει)
3. Εκτύπωση στοιχείων μητρώου φυσικού προσώπου από το Taxis net/ ΑΑΔΕ προκειμένου να
επαληθεύσουμε το ΑΦΜ και τη ΔΟΥ
4. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή εκτύπωση από το
https://www.amka.gr/AMKAGR/ που να φαίνεται το ΑΜΚΑ
5. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (ΕΦΚΑ)
6. Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Αριθμός Λογαριασμού, Δικαιούχος Λογαριασμού)
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
8. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου

Επισημαίνεται, ότι η αμοιβή της απασχόλησης προσδιορίζεται από το σχετικά οριζόμενο πλαίσιο από το εποπτεύον Υπουργείο Υγείας. Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία α. της προεπιλογής των αιτήσεων, με βάση τα κριτήρια των απαραίτητων προσόντων και β. των συνεντεύξεων.