ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΟΛΥΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2024 -2025

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη εδώ

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη εδώ