Ελληνικές Μεταφράσεις

• Στεφανής Κ, Σολδάτος Κ, Μαυρέας Β, (1993). Μετάφραση του «Ταξινόμηση ICD -10 Ψυχικών Διαταραχών & Διαταραχών Συμπεριφοράς: Κλινικές Προδιαγραφές & Οδηγίες για τη Διάγνωση». ΕΠΙΨΥ & Συνεργατικό Κέντρο του ΠΟΥ για την Έρευνα και την Εκπαίδευση στην Ψυχική Υγεία. Ιατρικές Εκδόσεις ΒΗΤΑ, Αθήνα 1-441.

• Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Χρήσης των Ναρκωτικών και την Προαγωγή της Υγείας (1994). Επιλεγμένο & μεταφρασμένο εκπαιδευτικό υλικό. Πρόγραμμα εκπαίδευσης για την προαγωγή της υγείας με στόχο την πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών – Εκπαιδευτικό υλικό, Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., Αθήνα, 1-260.

• Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Χρήσης των Ναρκωτικών και την Προαγωγή της Υγείας (1996). Στηρίζομαι στα πόδια μου, Εκπαιδευτικό Υλικό Αγωγής Υγείας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ,Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., Αθήνα.

• ΕΠΙΨΥ & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (1996). Δείκτης Αίτησης Θεραπευτικής Βοήθειας σε Χρήστες Ναρκωτικών: Οδηγός συλλογής στοιχείων του Συμβουλίου της Ευρώπης (Μετάφραση) Νοέμβριος 1996. Αθήνα 1-62.

• ΕΠΙΨΥ & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (1996). Ευρωπαϊκός Δείκτης Σοβαρότητας της Εξάρτησης (EuropASI): Εκπαιδευτικός Οδηγός Συνεντεύξεων EuropASI,(Επιμ. Μετάφρασης & Απόδοσης στα Ελληνικά ΕΠΙΨΥ), Αθήνα 1-65.

• Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Χρήσης των Ναρκωτικών και την Προαγωγή της Υγείας (1997). «Μπορεί να αφορά και το δικό μας παιδί» (Μετάφραση & Επιμ. Έκδοσης Μαραγκίδη Μ, Κουμπή Ε.) Ε.Π.Ι.Ψ.Υ./ ΟΚΑΝΑ, Αθήνα, 1-45.

• ΕΠΙΨΥ / ΟΚΑΝΑ (1998).Μετάφραση του «Οδηγού Αξιολόγησης Παρεμβάσεων για την Πρόληψη Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών – Εγχειρίδιο για τους υπεύθυνους σχεδιασμού προγραμμάτων και Αξιολόγησης» (Ch.Kroger, H. Winter, R. Shaw). Αθήνα. 1-84.

• Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Χρήσης των Ναρκωτικών και την Προαγωγή της Υγείας (1999) Stel, v.d.J,: «Εγχειρίδιο Πρόληψη – Οινοπνευματώδη, Ναρκωτικά και Καπνός», Ομάδα Πομπιντού, Συμβούλιο της Ευρώπης, (Μετάφραση Γ. Καλομοίρης Επιμ. Έκδοσης Ε. Κουμπή Ν. Μπαφέ). Ε.Π.Ι.Ψ.Υ, Αθήνα, 1-185.

• ΕΠΙΨΥ & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (2000). Δείκτης Αίτησης Θεραπευτικής Βοήθειας σε Χρήστες Ναρκωτικών : Οδηγός συλλογής στοιχείων του Συμβουλίου της Ευρώπης (Μετάφραση) Νοέμβριος 2000. Αθήνα 1-68.

• Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Χρήσης των Ναρκωτικών και την Προαγωγή της Υγείας (2000). Παιχνίδια Παιδιών (Επιμ. Μετάφρασης & Έκδοσης Παυλής Μ.) Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., Αθήνα, 1-103.

• ΕΠΙΨΥ & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία Μετάφραση του προγράμματος «Νεοεμφανιζόμενες Τάσεις στη Χρήση Ναρκωτικών» (Επιμ. Καραχάλιου Κ, Κοντογεωργίου Κ, Σιάμου Ι, Τερζίδου Μ., Αθήνα 2003, 1-32.

• Πρόγραμμα κατά του Στίγματος των Ψυχικών Διαταραχών (2004). Το Τσιπάκι του Μυαλού & τα Μυστικά του. Οδηγός Αυτοβοήθειας για Άτομα με Ψύχωση. Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., Αθήνα.

• Γραμανδάνη Χ, (2005).Μετάφραση “Πιάσε το Αστέρι που Πέφτει” του G. Grass (Επιμ. Έκδ. Μ. Οικονόμου – Λαλιώτη, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, 1-52.

• Πρόγραμμα κατά του Στίγματος των Ψυχικών Διαταραχών (2006). Όλα ή Τίποτα. Οδηγός Αυτοβοήθειας για Άτομα με Διπολική Διαταραχή. Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., Αθήνα.

• ΕΠΙΨΥ: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (2007). «Ψυχική Υγεία και Εργασία: Επιπτώσεις, Προβλήματα και Καλές Προοπτικές» (Μετάφραση από το βιβλίο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας & της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, 2000, των Ε. Μπούτου Β. Γραμμάτικα Ν. Γκιωνάκη, Επιμ. Ε. Καββαδία, Ν. Γεωργίου, Ν. Γκιωνάκης), Αθήνα,1- 75.