Υπηρεσίες

ερευνα / τεκμηρισωση
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Α. Μονάδες Ψυχικής Υγείας :

 
Υπεύθυνος: Ι. Δημόπουλος
 
Υπεύθυνος: Χ. Στεντούμης
 
 
Από 1/9/2018 η λειτουργία του Κέντρου-Νοσοκομείου Ημέρας ανατέθηκε  στην ΑμΚΕ «ΙΑΣΩΝ»

 

Ειδική Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης

Υπεύθυνη: Κ. Μπέρδου

Από 1/9/2018 η λειτουργία της Ειδικής Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης ανατέθηκε  στην ΑμΚΕ «ΙΑΣΩΝ»


α. Ξενώνας 
Υπεύθυνη: Ε. Σαββίδου
Υπεύθυνη:Μ. Διακάτου
 
 
Από 1/9/2018 η λειτουργία του Ξενώνα και του Προστατευμένου Διαμερίσματος  ανατέθηκαν  στην ΑμΚΕ «ΙΑΣΩΝ»
 

Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση «Πειραιώς 33»

 

 

 

Β. Υπηρεσίες και Προγράμματα που έχουν ολοκληρωθεί:

 ΜΟΠΑΨΥ ΜΥΠΕΠ ΜΥΠ
Α.Σ. ΣΥΝΕΡΓΙΑ (EQUAL)