ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ»

by Epipsi
Εμφανίσεις: 3211

 

Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Με χαρά σας ανακοινώνουμε την έναρξη του νέου ΠΜΣ της Ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ «Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση», το οποίο διενεργείται στην Α’ Ψυχιατρική Κλινική- Αιγινήτειο Νοσοκομείο και αποτελεί την τροποποίηση και μετονομασία του ΠΜΣ «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας- Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών», σύμφωνα με την έγκριση της 27ης συνεδρίασης της 10-6-22 Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (αναμένεται η δημοσίευση της σε ΦΕΚ). Η έναρξη του ΠΜΣ ορίζεται για τον Οκτώβριο του 2022.

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται διά ζώσης κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 16.30μμ-20.30μμ, στο αμφιθέατρο του Αιγινητείου Νοσοκομείου «Κώστας Στεφανής». Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων (90 ECTS) και αποτελείται από τις εξής διδακτικές ενότητες:

  • Βασικές έννοιες και στοιχεία Ψυχωτικών Διαταραχών
  • Μέθοδοι επιστημονικής έρευνας
  • Θεραπευτική Αντιμετώπιση Ψυχωτικών Διαταραχών
  • Παρεμβάσεις στις Ψυχωτικές Διαταραχές- Ανάπτυξη Υπηρεσιών Έγκαιρης Παρέμβασης
  • Στατιστική
  • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

 

Η έγκαιρη παρέμβαση στην ψύχωση (ΕΠΨ) είναι μια πολυεπίπεδη, σύγχρονη, κοινοτικά προσανατολισμένη, κλινική προσέγγιση που σκοπό έχει την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων των ψυχωτικών διαταραχών στα αρχικά τους στάδια, ώστε να ελαχιστοποιηθούν στο μέτρο του δυνατού οι μακροχρόνιες επιπτώσεις από την εξέλιξη τους και να αποτραπούν ή να  ελαχιστοποιηθούν οι  πιθανότητες υποτροπών, ενισχύοντας παράλληλα την επάνοδο της λειτουργικότητας των νεαρών ασθενών στο εργασιακό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον τους. Επικεντρώνεται στην υποστήριξη νεαρών  ατόμων (και των οικογενειών τους) από τα αρχικά στάδια της νόσου, βασίζεται δε στην έννοια της κλινικής σταδιοποίησης της ψύχωσης, σύμφωνα με την οποία οι πρώτες και ηπιότερες κλινικές εκδηλώσεις των ψυχωτικών διαταραχών διαφέρουν από αυτές που παρατηρούνται κατά την εξέλιξη και χρονιότητα τους. Η αποτελεσματικότητά τους και η σχέση κόστους -οφέλους έχουν αναδειχθεί από μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες. Η ΕΠΨ είναι το γρηγορότερα αναπτυσσόμενο μοντέλο κοινοτικής ψυχιατρικής στον δυτικό κόσμο. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε έως τώρα ΠΜΣ που να καλύπτει την θεωρητική της βάση και τις εφαρμογές της. H υλοποίηση των κοινοτικά προσανατολισμένων και πολυεπίπεδων μονάδων ΕΠΨ θα αποτελέσει το πρώτο θεμέλιο μίας νέας μεταρρύθμισης στον χώρο της Ψυχικής Υγείας του τόπου μας. Παράλληλα, από τον Δεκέμβριο του 2020 θεσμοθετήθηκαν οι πρώτες Υπηρεσίες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση στην χώρα μας και αναμένεται η λειτουργία τους το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Με τιμή,

Ο διευθυντής του ΠΜΣ,

Ν.Κ. Στεφανής