Ειδική Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης

psyxokoinwnikhs apokatastashs

Η Ειδική Μονάδα Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης (έτος ίδρυσης 2001) στη βάση της ολιστικής προσέγγισης των ψυχικών διαταραχών  και των αρχών της κοινωνικής ψυχιατρικής,  ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης για ψυχικά ασθενείς. Παράλληλα με την   πολύπλευρη ιατροκοινωνική αντιμετώπιση των ασθενών, αναπτύχθηκε πρόγραμμα  διαχείρισης  του αυτοστιγματισμού και δράσεων  άμβλυνσης των αρνητικών κοινωνικών αντιδράσεων για τη ψυχική νόσο. Επιπλέον, η Μονάδα έχει αναπτύξει σειρά ερευνητικών προγραμμάτων για τη ψυχική υγεία με τις ανάλογες ξενόγλωσσες και ελληνικές δημοσιεύσεις και συμβάλλει στην εκπαίδευση φοιτητών και εθελοντών.

Βασικός στόχος  της Ειδικής Μονάδας Αποκατάστασης είναι η πλήρης βιοψυχοκοινωνική αντιμετώπιση πρόσφατων και χρόνιων ασθενών με ψυχιατρικές διαταραχές, με σκοπό τη μείωση  της ψυχοπαθολογίας, η  ανάταξη των γνωστικών λειτουργιών, η θεραπευτική διαπαιδαγώγηση των ασθενών, ώστε να προληφθούν οι υποτροπές να μειωθούν οι νοσηλείες και να επιτευχθεί όσο το δυνατόν καλύτερα ένα καλύτερο επίπεδο κοινωνικής και εργασιακής λειτουργικότητας διασφαλίζοντας την παραμονή τους  στην κοινότητα. Επιπλέον με προγράμματα ευαισθητοποίησης της Κοινότητας δίνεται η ευκαιρία να  προβάλλει τις δυνατότητες των ψυχικά ασθενών.

ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

50-60 άτομα με ψυχικές διαταραχές υποστηρίζονται σταθερά σε 6ωρο ημερήσιο πρόγραμμα.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  (Υπηρεσίες Κέντρου Ημέρας):

Περιλαμβάνει συνεδρίες ατομικής και ομαδικής ψυχοθεραπείας, ομάδες καταπολέμησης του αυτοστιγματισμού,  ομάδες υποστήριξης  οικογενειών,  ομάδες ψυχοεκπαίδευσης ασθενών, κοινωνικοθεραπευτικές ομάδες.  Η τακτική ψυχιατρική αξιολόγηση των ασθενών, η εκτίμηση ψυχοπαθολογίας, η νευροψυχολογική εκτίμηση αλλά και η αξιολόγηση της λειτουργικότητας, των γνωστικών, εργασιακών  και κοινωνικών δεξιοτήτων τους γίνονται  με ειδικά δομημένα θεραπευτικά και διαγνωστικά εργαλεία. (PANSS, BPRS, Hamilton, GAS, Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Αυτοστιγματισμού, Κλίμακα Εργασιακών Ικανοτήτων και Εργασιακής Προσαρμογής, Κλίμακα  Αυτοστιγματισμού  κ.α.)

Το τμήμα ψυχιατρικής υποστήριξης είναι εκείνο το οποίο υποδέχεται τους νεοεισερχόμενους ασθενείς.  Επίσης,  έχει την θεραπευτική εποπτεία των ασθενών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα των εργαστηρίων,  όπως και την μεταθεραπευτική παρακολούθηση σε εξατομικευμένο και ομαδικό επίπεδο των ασθενών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Ειδικά Προγράμματα Εξάσκησης Εργασιακών Δεξιοτήτων

Περιλαμβάνει εργαστήρια εξάσκησης εργασιακών δεξιοτήτων με την εποπτεία εκπαιδευτών (Καλλιτεχνική Βιβλιοδεσία, Χρυσοτυπία, Κηποτεχνία, Εικαστικών, Κατασκευών, Βυζαντινής και Λαϊκής Τέχνης). Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιεί δράσεις προώθησης σε εργασία μέσω προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού. Παρέχεται συμβουλευτική για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης και επιχειρηματικότητας με σκοπό τη συμμετοχή σε ΚΟΙΣΠΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ και σε Σωματεία αυτοοργάνωσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Θεραπευτική υποστήριξη, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, ασθενών που έχουν ολοκληρώσει το θεραπευτικό πρόγραμμα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Κατασκευή Κλίμακας αξιολόγησης εργασιακών δυνατοτήτων και εργασιακής προσαρμογής (Κ.Ε.Ι.Ε.Π) (Μ.Β. Καρύδη, Κ.Ν. Στεφανής & συν., 1988)
 • Κατασκευή ερωτηματολογίου αξιολόγησης του  αυτοστιγματισμού. ( Μ.Β. Καρύδη ,Κ.Ν. Στεφανής & συν., 2000)
 • Κατασκευή κλίμακας αξιολόγησης αυτοστιγματισμού  (Karidi M.V. et al., 2014)
 • Νευροψυχολογικό Εργαστήριο
 • COG test (πρόκειται για μια συστοιχία διαδραστικών δοκιμασιών σε Η/Υ- αξιολογούνται, μεταξύ άλλων, η ταχύτητα επεξεργασίας ερεθισμάτων, η επιλεκτική προσοχή, η ενεργός μνήμη, η δηλωτική μνήμη, η επίλυση προβλημάτων, οι λειτουργίες του λόγου και οι οπτικοχωρικές δεξιότητες).
 • COG rehab (εκπαίδευση των γνωστικών ικανοτήτων μέσω ειδικού λογισμικού προγράμματος αποκατάστασης σε Η/Υ).

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Από το 2003, η Μονάδα αποτελεί πιστοποιημένο πλαίσιο πρακτικής-κλινικής άσκησης φοιτητών στον τομέα της βιοψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Φοιτητές των κάτωθι σχολών εκπαιδεύονται κάθε χρόνο στη Μονάδα:

 • Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας –ΑΤΕΙ Αθηνών
 • Τμήμα Εργοθεραπείας –ΑΤΕΙ Αθηνών
 • Τμήμα Ψυχολογίας- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών
 • Τμήμα Μουσικολογίας - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Α) Φορείς ψυχικής υγείας απ’ όπου δέχεται παραπομπές ασθενών: Α΄ και Β’ Πανεπιστημιακή ψυχιατρική  κλινική,  Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, Ψυχιατρικές Κλινικές  Γενικών Νοσοκομείων, Κέντρα Ψυχικής Υγείας , Αποκαταστασιακοί Ξενώνες, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων κ.α.

Β) Ιδιώτες γιατρούς (ψυχίατρους αλλά και γιατρούς άλλων ειδικοτήτων)

Γ) Δήμος Αθηναίων  (συνεργασία Δήμου –ΕΠΙΨΥ για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Εκθετήριου Τέχνης)

Δ)Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – Γραφείο Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων

Ε)Ιδιωτικοί Φορείς (Hellenic Duty Free κ.α)

Ε) «Σωματείο ενάντια στην προκατάληψη για τις ψυχικές διαταραχές «Αναγέννηση» - Πρώτος Σύλλογος Ψυχικά  Ασθενών στην Ελλάδα ( έτος ίδρυσης 1984 - Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Επιστ. Επιτροπής Μ.Β Καρύδη)

Το προσωπικό της Μονάδας απαρτίζεται από  Ψυχίατρο,  Ψυχολόγο, Κοινωνικό  Λειτουργό, Εργοθεραπευτή και Εκπαιδευτές Τεχνών

Επιστημονική Σύμβουλος της Μονάδας: Μ.Β Καρύδη, Επίκουρη Καθηγήτρια Α’ Παν/κης Ψυχιατρικής Κλινικής

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Κων/να Μπέρδου, MSc Κοινωνική Λειτουργός