Επιδημιολογικές έρευνες

epidimiologikes ereynes

Οι επιδημιολογικές έρευνες ξεκίνησαν το 1984 από την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι έρευνες αυτές πραγματοποιήθηκαν σε πανελλήνια δείγματα του γενικού (12-64 ετών) και του μαθητικού πληθυσμού (13-18 ετών) και προσέφεραν για πρώτη φορά μια αντικειμενική εικόνα για την έκταση και τη φύση του φαινόμενου της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στη χώρα μας. Οι έρευνες αυτές επαναλαμβάνονται έκτοτε από τον Τομέα επιδημιολογικών & ψυχοκοινωνικών ερευνών του ΕΠΙΨΥ, σε σταθερά διαστήματα (σχεδόν ανά τετραετία). Επιπλέον, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 ο Τομέας ανέλαβε την ευθύνη υλοποίησης στη χώρα της Πανευρωπαϊκής έρευνας ESPAD για τη χρηση εξαρτησιογόνων ουσιών από τους μαθητές και της Διακρατικής έρευνας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του ερευνητικού προγράμματος Health Behaviour in School aged Children (HBSC/WHO).

Τα τελευταία χρόνια η υλοποίηση των παραπάνω ερευνών έχει επεκταθεί σε αντιπροσωπευτικά δείγματα πληθυσμού αρκετών νομών της Ελλάδας σε συνεργασία με τα κατά τόπους Κέντρα Πρόληψης και με τη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τα ευρήματα από τις επιδημιολογικές αυτές έρευνες αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών όχι μόνον για την έκταση του φαινομένου της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και για τις ομάδες υψηλού κινδύνου αλλά και για τους παράγοντες που συνδέονται με τη χρήση, ιδιαίτερα στους νέους. Μας επιτρέπουν ακόμα να αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα των προληπτικών μέτρων που εφαρμόζονται στη χώρα. Από τη δεκαετία του 1990 υπήρξε μάλιστα και προσπάθεια εναρμόνισης μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών της μεθοδολογίας των ερευνών υπό τον συντονισμό διεθνών οργανισμών (EMCDDA, Pompidou Group, WHO). Με τα στοιχεία από τις έρευνες αυτές έχουμε σήμερα τη δυνατότητα όχι μόνον να εκτιμήσουμε το φαινόμενο στη χώρα μας αλλά και να συγκρίνουμε την κατάσταση στην Ελλάδα με αυτή των άλλων χωρών.

  1. Πανελλήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Έρευνα ESPAD)
  2. Πανελλήνια έρευνα για τον τρόπο ζωής & την υγεία των εφήβων (Έρευνα HBSC/WHO)
  3. Πανελλήνια έρευνα για την υγεία & τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο γενικό πληθυσμό

Ιστορικό υλοποίησης επιδημιολογικών ερευνών

Ολοκληρώθηκαν

2015

Πανελλήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Έρευνα ESPAD)

2014

Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων μαθητών (Έρευνα HBSC/WHO)

2011

Πανελλήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Έρευνα ESPAD)

2010

Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων μαθητών (Έρευνα HBSC/WHO)

2009

Έρευνα στο μαθητικό πληθυσμό του Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκης για την χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκης «ΑΠΟΠΛΟΥΣ»)

2007

Πανελλήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Έρευνα ESPAD)

Έρευνα στο μαθητικό πληθυσμό του Ν. Πέλλας για την χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών - 2007 (σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης και Καταπολέμησης ναρκωτικών Ν. Πέλλας «ΟΡΑΜΑ»)

Έρευνα στο μαθητικό πληθυσμό των Νήσων Κω, Λέρου, Καλύμνου για την χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών - 2007 (σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης και Καταπολέμησης ναρκωτικών Ν. Κω «Ιπποκράτης»)

Έρευνα στο μαθητικό πληθυσμό του Ν. Λευκάδας για την χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών - 2007 (σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης και Καταπολέμησης ναρκωτικών Ν. Λευκάδας)

Έρευνα στο μαθητικό πληθυσμό του Ν. Ροδόπης για την χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών - 2007 (σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών του Ν. Ροδόπης «ΟΡΦΕΑΣ»)

2006 Πανελλήνια έρευνα για τον τρόπο ζωής & την υγεία των εφήβων (Έρευνα HBSC/WHO)

Έρευνα για την υγεία των μαθητών στο Νομό Καβάλας - 2006. (σε συνεργασία με το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας–Καβάλας–Ξάνθης. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Έρευνα για την υγεία των μαθητών στο Νομό Πέλλας - 2006 (σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης και Καταπολέμησης ναρκωτικών Ν. Πέλλας «ΟΡΑΜΑ»)

Έρευνα για την υγεία των μαθητών στο Νομό Ημαθίας - 2006 (σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης και Καταπολέμησης ναρκωτικών Ν. Ημαθίας)

Έρευνα για την υγεία των μαθητών στο Νομό Ζακύνθου - 2006 (σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νομού Ζακύνθου «Η ΣΤΟΡΓΗ»)

Στάσεις και συμπεριφορές του πληθυσμού του Νομού Καβάλας σχετικά με τη χρήση ουσιών - 2006 (σε συνεργασία με το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας–Καβάλας–Ξάνθης. Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Ινστιτούτο VPRC)

2004

Πανελλήνια έρευνα στο γενικό πληθυσμό για την ψυχοκοινωνική υγεία και τη χρήση ουσιών (Έρευνα Γενικού)

2003

Πανελλήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Έρευνα ESPAD)

2002

Πανελλήνια έρευνα για τον τρόπο ζωής & την υγεία των εφήβων (Έρευνα HBSC/WHO)

1998

Πανελλήνια έρευνα για την υγεία των εφήβων 1998 (Έρευνα HBSC)

Πανελλήνια έρευνα στο γενικό πληθυσμό για την ψυχοκοινωνική υγεία και τη χρήση ουσιών (Έρευνα Γενικού)

1993

Πανελλήνια έρευνα στο μαθητικό πληθυσμό για τη χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών (Έρευνα Μαθητικού)

Πανελλήνια έρευνα στο γενικό πληθυσμό για την ψυχοκοινωνική υγεία και τη χρήση ουσιών (Έρευνα Γενικού)

1984

Πανελλήνια έρευνα στο μαθητικό πληθυσμό για τη χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών (Έρευνα Μαθητικού)

Πανελλήνια έρευνα στο γενικό πληθυσμό για την ψυχοκοινωνική υγεία και τη χρήση ουσιών (Έρευνα Γενικού)