Ψυχοκοινωνικές έρευνες

epidimiologikes ereynes

Στον τομέα των ψυχοκοινωνικών ερευνών μέσα στην τελευταία δεκαετία εντάσσεται μια σειρά (συνολικά 6) ευρωπαϊκών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με α) το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τους παράγοντες κινδύνου στο παιδί και τον έφηβο (ΙREFREA), καθώς και β) τα ευρωπαϊκό πρόγραμμα TREAT 2000. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το IREFREA, έχουν χαρακτήρα ποσοτικό και ποιοτικό. Έχουν συμβάλλει στην κατανόηση του τρόπου ζωής και των συμπεριφορών των νέων που συνδέονται με τη χρήση ουσιών, τη νυχτερινή τους διασκέδασή, τις συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους και έχουν δώσει πολύτιμες πληροφορίες στον τομέα της πρόληψης. Η έρευνα TREAT 2000 έδωσε χρήσιμες πληροφορίες για την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας για τα εξαρτημένα άτομα καθώς και για το κατά πόσο αυτές καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων που εξυπηρετούν.

Έρευνες στο πλαίσιο του Προγράμματος «IREFREA»

Οι έρευνες που ακολουθούν πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ευρύτερων ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων με συντονιστή το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής έρευνας για τους παράγοντες κινδύνων στο παιδί και στον έφηβο (IREFREA). Πρόκειται για έρευνες μικρής εμβέλειας οι οποίες υλοποιούνται στο περιβάλλον της νυχτερινής διασκέδασης σε μεγάλα αστικά κέντρα περίπου 10 ευρωπαϊκών χωρών, με βασικό σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης και εξειδικευμένων παρεμβάσεων (πρωτογενούς και δευτερογενούς) πρόληψης στο περιβάλλον διασκέδασης των νέων. Στην Ελλάδα οι έρευνες αυτές πραγματοποιούνται από το 1998 από το ΕΠΙΨΥ.

Έρευνα ΤREAT 2000

Η έρευνα αποτελεί την εθνική συμμετοχή της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα υπό τον συντονισμό του Πανεπιστημίου του Έσσεν τη Γερμανίας στο οποίο συμμετείχαν εκτός, από την Αθήνα, οι πόλεις Ζυρίχη, Λονδίνο, Πάντοβα, Στοκχόλμη και Έσσεν. Η έρευνα είχε τριετή διάρκεια (2000-2003).

Στόχος

Οι κύριοι στόχοι της έρευνας ήταν: α) η περιγραφή και παρακολούθηση του παρεχόμενου συστήματος φροντίδας σε χρήστες οπιούχων, β) η περιγραφή και η σύγκριση της πορείας που ακολουθεί ο χρήστης οπιούχων μέσα στο θεραπευτικό και υγειονομικό σύστημα της κάθε πόλης και γ) η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και η κατά προσέγγιση εκτίμηση του κόστους και τους αποτελέσματος των θεραπευτικών συστημάτων.

Μέθοδος

Το δείγμα της έρευνας στην Αθήνα συνιστούν α) 100 χρήστες οπιούχων (νέοι πελάτες θεραπευτικών κέντρων κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2001 και β) επαγγελματίες θεραπευτικών κέντρων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Για τη συλλογή στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ημιδομημένη συνέντευξη για τους χρήστες και αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια για τους επαγγελματίες.

Αποτελέσματα

Το κείμενο βρίσκεται υπό διαμόρφωση

Δημοσιεύσεις

• Reissner, V., Baune, B., Kokkevi, A., Schifano, F., Room, R., Palm, J., Stohler, R., Difuria, L., Rehm, J., Holscher, F., Schwarzer, C., Scherbaum, N. Burnout, coping and job satisfaction in service staff treating opioid addicts – from Athens to Zurich. Stress & Health Journal 2009